TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten me keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä

B.plan Oy:n asiakkaiden ja toimeksiantojen osalta:
B.plan Oy (2260586-0)
Eerikinkatu 7 a A
20100 Turku
asiakaspalvelu (at) bplan.fi

B.plan Laki Oy:n asiakkaiden ja toimeksiantojen osalta:
B.plan Laki Oy (2505191-2)
Eerikinkatu 7 a A
20100 Turku
tiina.kivila (at) bplan.fi

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Perintä- ja lakitoimistona tarkoituksenamme on tarjota perintä- ja lakipalveluita asiakkaillemme, ja käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti tätä tarkoitusta varten. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista, markkinointia ja palveluidemme kehittämistä varten.

Käsitellessämme henkilötietoja perintä- ja lakipalveluiden tarjoamiseksi sekä toimeksiantojen ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän oikeutettu etumme tai sopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käsittely voi lisäksi olla tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estämistä ja esteellisyyttä koskevat säännökset.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yllä mainittuihin tarkoituksiin esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

Mistä ja miten me keräämme henkilötietoja?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti palvelujen tarjoamisen tai toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse tai asiakastapaamisten yhteydessä. Asiaan osallisten henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään, toimeksiantajilta tai viranomaisilta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä, väestörekisteristä ja muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi keräämme henkilötietoja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat verkkopalveluissa yleisesti käytettyjä pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle, ja jotka mahdollistavat tiedon keräämisen vierailustasi sivustollamme.

Evästeiden käytön tavoitteena on parantaa käyttäjäkokemusta sivustollamme sekä ylläpitää ja kehittää sivustoamme. Verkkosivustollamme käytetään verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsin evästeitä verkkosivustomme tilasto- ja analyysitiedon keräämiseksi. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä, saat täältä.

Evästeiden avulla saamme tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat, miltä sivustoilta käyttäjät tulevat sivustollemme ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa. Evästeiden avulla ei kerätä esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, tai puhelinnumeroa emmekä me käytä kerättyjä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Jos kävijällä on Google-tili, Google saattaa yhdistää evästeen sisältämän tunnisteen kävijän Google-tiliin.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet käyttämäsi selaimen selainasetuksista. Saadaksesi tarkempia ohjeita evästeiden estämisestä ja poistamisesta pyydämme tutustumaan käytössäsi olevan selaimen käyttöohjeisiin.

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai toimeksiantojen suorittamiseksi.

Tietoja voidaan tällöin luovuttaa muun muassa viranomaisille, luottotietoyhtiöille, sekä numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten. Lisäksi tietoja luovutetaan palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tuottaakseen meille esimerkiksi tietojärjestelmä-, ohjelmisto-, puhelin- ja viestiliikennepalveluita. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, tietojenkäsittelysopimusten velvoitteita sekä toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi.

Tietoja säilytetään pääasiallisesti EU:ssa ja Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

Miten tietoja suojataan?

Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu ja vain siinä laajuudessa, kuin se on tehtävän hoitamiseksi välttämätöntä. Työntekijöitä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu teknisin ratkaisuin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Palvelimet ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Asiakirja-aineisto säilytetään ajanmukaisin turvajärjestelmin varustetussa lukitussa tilassa.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Tietojen säilytysaika riippuu tietojen luonteesta ja käsittelyperusteesta. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen yllä ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, kuten rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön niin edellyttäessä kuuden tai kymmenen vuoden ajan soveltuvasta lainsäädännöstä riippuen.

Mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai vastustaa sitä, rekisteröidyn tiedot poistetaan, ellei tietojen käsittelylle ole muuta lainmukaista perustetta.

Kun tietoja ei enää tarvita tai perustetta niiden säilyttämiselle ei ole, tiedot tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Mitä henkilötietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöömme henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Tiina Kivilä, p. 020 718 1771, tiina.kivila (at) bplan.fi